Sefyu – Molotov 4

BISSO NA BISSO

Adiouza

Vieux Mac FAYE

Oumou Sow

Seun Kutti

Yoro Ndiaye

Fata

Akon – Freedom